Bensiz Olmaz

Hayat, Verince Güzeldir..

İnsan, yaratılmışların en şereflisi. Boylusu var boysuzu var, siyahı var beyazı var, genci var yaşlısı var, arlısı var arsızı var, zengini var fakiri var. Yanlışa düşeni doğruya, çirkine düşeni güzele, kötüye düşeni iyiye, faydasıza düşeni faydalıya, zulmedeni adalete çağırmak akledenlerin mecburiyeti.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, 1988’den beri sadece insana çalışıyor. Gelişen ülkemizin ve sömürülen dünyamızın sağlık insan kapasitesinin niceliğini ve niteliği artırmak için çabalıyor. En bilindik şehirlerden en ücra köylere, en kalabalık merkezlerden en ıssız kent varoşlarına uzanan yerleşim alanlarında yaşayan her sosyal katmandan insana ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetinin sağlanabilmesi için gayret üretiyor veya üretilmesine katkı veriyor. Ülkemizde sağlık alanlarında okuyan öğrencilere yerli veya yabancı demeden topladıklarını dağıtıyor. Bazen burs veriyor, bazen ev tutuyor, bazen yurt kuruyor, bazen de ne yapacağını onlara sorup gereğini yapıyor.

Size bir kez daha çağrı yapıyoruz. Gelin, hizmetlerimizi büyütüp çoğaltalım. Okuyana kitap, yazana kalem, muhtaca derman olalım. Dün alanı olmuşsak da olmamışsak da, bugün vereni olalım. Olalım ki, yeryüzünde iyilik; ırmak olsun yürüsün, deniz olsun bürüsün, hayat olsun büyüsün.

Bilelim ki, insan için düşünülmüş her fikrin, söylenmiş her sözün, akıtılmış her terin, verilmiş her kuruşun bilmeyenlerden öte bileni var, görmeyenlerden öte göreni var, duymayanlardan öte duyanı var.

Unutmayın, ötelere taşıyabildiklerimiz ancak verdiklerimizdir.

  • ÇAĞRI
  • BİLGİ
  • BAĞIŞ